August 08, 2006

SE: Bilar: RME-bränsle i Sverige

Rapsmetylester (RME, även kallad rapsdiesel) är en kemisk förädling av rapsolja, som fås ur jordbruksväxten raps. Oljan förädlas med hjälp av metanol och exempelvis kaliumhydroxid. Liknande bränslen kan tas fram ur andra vegetabiliska oljor.

Fördelar:
- Raps går att odla nästan var som helst, även i Sverige
- RME behöver inte importeras från politiskt instabila regioner
- RME behöver inte transporteras runt halva jordklotet för att komma hit
- RME går att framställa även på gammal olja, i t ex Tyskland och Schweiz recykleras gammal frityrolja som förädlas till RME
- RME är svavelfritt, det vill säga inga försurande svaveloxidutsläpp alls vid förbränning
- RME är enklare att lagra än diesel
- RME ger lägre CO2-utsläpp än andra vanliga bilbränslen
Bensin = 2,480 kg CO2/liter
Diesel = 2,746 kg CO2/liter
E85 = 0,590 kg CO2/liter
RME = 0,298 kg CO2/liter

Nackdel:
- högre utsläpp av kväveoxider vid förbränning än med diesel

-----------------------------------
RME tankställen i Sverige
http://www.ecobransle.se/frconten.asp?Mnupunkt=1&startnummer=1
Bli självförsörjande på motorbränsle med en Biodiesel processor från AGERATEC AB
http://www.carryon.se/
Lantbrukare gör sitt eget bränsle
http://www.ystadallehanda.se/apps/pbcs.dll/article?AID=2005106020841
Miljöfordon
http://www.miljofordon.se/fakta/index.asp?sTemplate=main.asp&iMenuID=493&iParentMenuID=406
Svensk Raps
http://www.svenskraps.se/oljevaxt/rme_index.asp

Tyska privatbilar som kör på RME: Pflanzenöl statt Diesel
http://www.fmpo.de/forum/
Fahrzeugdatenbank der Pflanzenölfahrer (PÖL betyder Pflanzenöl)
http://rapsdb.rapsinfo.de/