January 11, 2007

2007 ska du starta företag inom clean tech. Riskkapitalisterna är överens om att det blir lika hett som internet var år 2000.
http://ekonominyheterna.se/va/magasin/2006/51/starta_gront_nasta_ar/index.xml