January 06, 2007

Dansk vindkraft på frammarch
Inom bara tio år kan hälften av Danmarks elbehov komma från vindkraft. Både miljömässiga och inte minst ekonomiska skäl talar för en snabb utbyggnad av den danska vindkraften.
http://www.realtid.se/ArticlePages/200701/05/20070105115050_Realtid901/20070105115050_Realtid901.dbp.asp