January 12, 2007

Etanolboom ger miljardindustri
De svenska etanolprojekten boomar. Investeringar för närmare 15 miljarder kronor är planerade och den svenska ­tillverkningen kommer att tiodubblas på en femårsperiod, enligt branschen. Men enligt Lantmännen kommer inte det svenska ­spannmålet att räcka till.
http://www.e24.se/dynamiskt/ovrigindustri/did_14408411.asp