February 10, 2007

Bølgekraftforeningen Danmark
http://www.waveenergy.dk/