March 01, 2007

1 mars 2007 05:59
Miljörörelsen driver växthuseffekt
Tekniksprång räddar miljön. FN:s uppmärksammade klimatrapport har övertolkats av miljörörelsen. Ökad tillväxt, handel och transport är inget hot. Miljörörelsen bör lyfta blicken och fokusera på de teknologier som kan lösa problemen, skriver näringslivsekonomen Stefan Fölster.
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_14727456.asp