March 08, 2007

Klimatfrågan delar EU
Samtidigt som klimatfrågorna står i fokus på EU-toppmötet i Bryssel idag är EU delat i två läger.
Striden står mellan kärnkraft och förnybara energikällor. På ena sidan befinner sig tyskarna, tillsammans med engelsmännen och de är uppbackade av EU-kommissionen. Dessa vill att 20 procent av unionens hela energikonsumtion 2020 ska komma från förnybara energikällor, exempelvis vindkraft.
Den andra sidan leds av fransmännen, som har bland annat Slovakien och Tjeckien med sig i sina argument för en satsning på kärnkraft, som de anser bör ses som en kolfri energikälla.
http://www.nyteknik.se/art/49458