August 30, 2006

SE: Världen nästa för svensk miljö

Publicerat 30 augusti 2006 07:04
Vindkraften är miljövänlig, men det krävs tålamod om man ska sälja den till kineserna.
De svenska miljöteknikföretagen ligger i startgroparna för att ta marknadsandelar på den snabbt expanderande miljömarknaden.
http://www.n24.se/dynamiskt/nyheter/did_13576678.asp