September 01, 2006

ES: Gamesa HalvÄrsresultat/Q2 idag