November 02, 2006

SE: Stena Adactum satsar på vindkraft

2006-11-02 | 11:28
Stenagruppen planerar stora investeringar i vindkraft och etanol. I slutet av den här veckan börjar gruppens första vindkraftsverkspark, utanför Ludvika, att producera ström.
”Förnyelsebar energi är ett väldigt intressant investeringsområde för oss”, säger Martin Svalstedt, vd för Stenas investmentbolag Adactum
http://www.realtid.se/ArticlePages/200611/02/20061102102624_Realtid382/20061102102624_Realtid382.dbp.asp