December 02, 2006

Ekosol – nätanslutna solceller på småhus     
Projektet ska demonstrera byggnadsintegrering av solceller i ett tiotal småhus i det nya bostadsområdet Skarpan i Strängnäs kommun. Solcellssystemen ska anslutas till elnätet och den producerade elen ska säljas på elmarknaden.
http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=21281C7F1047E4BBC125701F0049E2B8