December 04, 2006

Svensk sol säljs ut
Sverige har halkat efter i solcellsracet. De få bolag som finns köps nu upp av utländska ägare.
http://ekonominyheterna.se/va/magasin/2006/48/svensk_sol_saljs_ut/index.xml