December 06, 2006

Vindkraftsbaronen
Jacob Palmstierna satsar en halv miljard på en vindkraftspark på sitt gods Maltesholm.
http://ekonominyheterna.se/va/magasin/2006/48/vindkraftsbaronen/index.xml