January 25, 2007

Alfa Lavals okända miljösuccé
Biobränsledelen sålde för nästan en miljard
Alfa Laval har nästan trefaldigat sin försäljning till etanol- och biodieselraffinaderier med närmare det senaste året. Försäljningen är nu uppe i närmare en miljard kronor. Specialanpassade separatorer och nydesignade värmeväxlare är förklaringen.
http://www.nyteknik.se/art/48716