January 11, 2007

Kapitalet ratar miljöbolagen
Det går trögt att locka investeringar till miljöteknikbolag i Norden. På börsen är de lätt­räknade och riskkapitalisterna är hopplöst frånåkta av kollegorna i USA när det gäller att satsa i sektorn. Men det finns ljuspunkter.
http://www.e24.se/dynamiskt/ovrigindustri/did_14400925.asp