January 29, 2007

Pilum Engineering arbetar med att effektivisera energiuttaget från rökgaser. Genom kondensering utförs värmeåtervinning vilket ökar våra kunders lönsamhet i både befintliga och nya anläggningar samt sparar vår miljö.
http://www.pilum.se/