January 23, 2007

Vindkraft till havs dyrare än beräknat
Kostnaderna för att bygga vindkraftverk till havs har ökat kraftigt. Det finns risk för att planerade vindkraftsparker skjuts på framtiden.
- Vi ser i dag priser som ligger 30-50 procent högre än bara för några år sedan. Det börjar bli kärvt att få ihop de ekonomiska kalkylerna, säger Lennart Fagerberg, chef för Eon Vind Sverige.
Förklaringen till att priserna för vindkraften skjutit i höjden är flera. Ett skäl är att intresset för vindkraftverk ökat över hela världen och att marknaden alltmer blivit leverantörernas marknad med dyrare vindkraft som följd.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a=609000