February 08, 2007

2007-02-08
Hoppsan, plötsligt börjar börsen snacka globala miljöhot!
I det mediala flodsystem där bokslutsrapporterna de senaste dagarna mött klimathotet har två motstridiga tidsperspektiv kolliderat.
...
Även på aktiemarknaden har många redan insett klimathotets risker – och möjligheter. Den senaste veckan har en rad av de tyngsta globala investmentbankerna som Lehman Brothers,
Citigroup och UBS släppt omfattande rapporter på temat ”The business of climate change”.
Analytikerna på Lehman Brothers i London har på drygt 140 sidor gått igenom hot och möjligheter för de börsnoterade bolagen bransch för bransch i spåren av de förestående klimatförändringarna.
Banken menar att växthuseffekten kommer att bli ännu en av dessa megatrender som i likhet med globaliseringen och åldringsexplosionen kommer att förorsaka häftiga kast i tillgångspriserna på finansmarknaderna. Citi­group, USA:s största bank, konstaterar att även om klimatförändringarna är långsiktiga erbjuds en rad kortsiktiga investeringsmöjligheter och banken pekar ut 74 bolag världen över som är särskilt väl positionerade att dra nytta av klimatförändringarna.
http://ekonominyheterna.se/kronikor/2007/02/09/rapportfloden-mitt-i-synda/index.xml