February 23, 2007

Det stora utsläppsfiaskot

Världens politiker lovar krafttag för att få bukt med växthusgaserna. Men verktygen för att minska dem är få och bristfälliga. Och det hittills största försöket, EU:s utsläppsrätter, är på väg att floppa totalt.
http://www.affarsvarlden.se/art/165493

EU:s utsläppsrätter
på väg att bli fiasko

I april förra året kostade det 32 euro för ett företag att släppa ut ett ton koldioxid i atmosfären. I dag är priset nere i 1,20 euro för en utsläppsrätt. EU har helt enkelt delat ut för många utsläppsrätter.
http://www.nyteknik.se/art/49243