February 26, 2007

Etanolen behöver skjuts
Publicerat 26 februari 2007 07:55
Alla är överens om att koldioxidutsläppen måste minskas. Men inte hur.
http://www.e24.se/dynamiskt/ravaror/did_14703665.asp