February 20, 2007

Klimatkampen
Klimatkampen är en riksomfattande gymnasietävling som premierar ungas idéer och förslag till nya lösningar. Tanken är att dagens unga skall öka sin kunskap och handlingskraft inför pågående klimatförändringar, och lämna skolan med en känsla av att de kan göra skillnad. Den första prisutdelningen
http://www.klimatkampen.se/