February 26, 2007

Offshore Wind Farms
Vækst indenfor offshore branchen gennem viden og kompetenceopbygning
Centerets hovedopgave er at forankre, koordinere og videreudvikle den
viden og kompetence, som branchen har med det formål at styrke offshore industriens gennemslagskraft i den globale konkurrence. 
Offshore Center Danmark skaber forbindelse mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, rådgivere samt myndigheder. Centeret koordinerer projekter, gode ideer og skaber finansiering til at realisere dem, alt med det formål at sikre virksomhedernes indtjening samt beskæftigelse.
http://www.offshorecenter.dk/offshorewindfarms/