February 19, 2007

Publicerat 19 februari 2007 05:58
Färre biffar snabbaste boten mot växthusgas
Världsproduktionen av kött ökar snabbt och svarar redan för 18 procent av de utsläpp av växthusgaser som orsakats av människan. Det visar en rapport från FN:s jordbruksorganisation, FAO.
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14658110.asp