March 16, 2007

070315
Vindkraft tappar mark utan nya subventioner
Den kraftiga utbyggnaden av svensk vindkraft kommer att stanna av. Det tidigare uppsatta målet om en elproduktion från vindkraft på 10 TWh år 2015 kommer inte att nås när effekten av energicertifikaten klingar ut.
http://www.energimyndigheten.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ER2007_02.pdf/$FILE/ER2007_02.pdf?OpenElement