March 19, 2007

070319, 15:08
Finsk skogsdiesel blir ny supersoppa
Det finsk-svenska skogsbolaget Stora Enso och det finländska raffinaderiet Neste Oil satsar gemensamt på syntetdiesel från förgasat skogsavfall. Den finska syntetdieseln kan blandas in direkt i vanlig diesel utan ombyggnad av vare sig bilar eller tankställen.
http://www.nyteknik.se/art/49645