March 30, 2007

070329, 13:47
Morphic plockar poäng på billiga bränsleplattor
Karlskogaföretaget Morphic Technologies har fått ännu en testorder på flödesplattor till bränslecellsbatterier. Morphics teknik att forma mönstret i stålplattorna är unikt och producerar plattor till en tiondel av normal kostnad.
http://www.nyteknik.se/art/49891