March 30, 2007

Gore kritiserar Bush
Världen skulle ha varit dramatiskt annorlunda i dag om USA godkänt Kyotoprotokollet om växthusgaser. Det säger Al Gore, miljöprofeten och förre presidentkandidaten, i en intervju med DN.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=634361