March 14, 2007

Miljökämpen Björn Gillberg kliver in på börsen
2007-03-14 |
Den legendariske miljökämpen Björn Gillberg ska ta Värmlandsmetanol till börsen. På så sätt hoppas han få fram 2 miljarder kronor, som behövs för bygget av en storskalig fabrik för att tillverka metanol, också kallat träsprit.
http://www.e24.se/dynamiskt/ravaror/did_14817246.asp