March 13, 2007

Planerad vindkraftspark utanför Piteå
Klocktärnan Offshore - planerad havsbaserad vindkraftspark på Klockgrundet och Tärnans grund utanför Piteå.
Över 130 vindkraftverk på sammanlagt 660 MW.
http://www.wpd.de/fileadmin/images/downloads/Vindkraftpark_Klocktaernan.pdf