March 21, 2007

Riskkapitalets nästa byte
2007-03-20
Riskkapitalisterna laddar nu upp för tunga investeringar i energi- och miljöteknikbolag. Branschbedömare spår en kraftig tillväxt de kommande åren.
Energi- och miljöteknik är ännu jungfrulig mark för de flesta riskkapitalister. 2005 svarade energi bara för 0,02 procent av de totala svenska riskkapitalinvesteringarna om 40,4 miljarder kronor, enligt Svenska riskkapitalföreningen.
http://di.se/Index/Nyheter/2007/03/20/226098.htm?src=xlink