March 30, 2007

Weil satsar på vindkraft
2007-03-30
Finansmannen Robert Weils bolag Proventus och kraftföretaget O2-gruppen startar det samägda bolaget O2 Produktion. Ambitionen är att bli en ledande kraftproducent inom förnyelsebar energi, skriver de i ett pressmeddelande.
http://di.se/Index/Nyheter/2007/03/30/227615.htm?src=xlink